Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κομοτηνή: Πέθανε η γυναίκα που την περιέλουσε με βενζίνη και της έβαλε φωτιά ο σύζυγός της

Δεν κατά­φε­ρε να κρα­τη­θεί στη ζωή η 55χρονη γυναί­κα θύμα μία απο­τρό­παιας πρά­ξης με δρά­στη τον σύζυ­γό της, την οποία περιέ­λου­σε ο άντρας της με βεν­ζί­νη και της έβα­λε φωτιά την περα­σμέ­νη Πέμπτη.

Η 55χρονη νοση­λευό­ταν στη Μονά­δα Εγκαυ­μά­των με καθο­λι­κά εγκαύ­μα­τα, όμως, όπως μετέ­δω­σε το Mega.

Ο 63χρονος σύζυ­γός της έχει συλ­λη­φθεί και κατη­γο­ρεί­ται για από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας, ωστό­σο από σήμε­ρα η κατη­γο­ρία αλλά­ζει και θα δικα­στεί για ανθρωποκτονία.

Ο λόγος που ο 62χρονος προ­έ­βη στην απο­τρό­παια πρά­ξη του, σύμ­φω­να με τον ισχυ­ρι­σμό του ιδί­ου ενώ­πιον των αστυ­νο­μι­κών, ότι η σύζυ­γος του έχει εξω­συ­ζυ­γι­κές σχέσεις !!!

Ολα συνέ­βη­σαν χθες Πέμ­πτη (8/9) όταν ο άνδρας γύρι­σε στο σπί­τι του και, σύμ­φω­να με τα όσα υπο­στή­ρι­ξε, άκου­σε τη γυναί­κα του να του λέει ότι συνευ­ρέ­θη ερω­τι­κά με έτε­ρο άνδρα. Τότε, σε έξαλ­λη κατά­στα­ση, πήγε σε ένα βεν­ζι­νά­δι­κο, αγό­ρα­σε βεν­ζί­νη, περιέ­λου­σε την 55χρονη και της έβα­λε φωτιά. Στη συνέ­χεια ωστό­σο το «μετά­νιω­σε», έσβη­σε τη φωτιά και ειδο­ποί­η­σε το ΕΚΑΒ.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο