Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κομπανί: «Η ιταλική ομοσπονδία δεν κάνει τίποτα για το ρατσισμό»

Την ιτα­λι­κή ομο­σπον­δία, αλλά και τις UEFA, FIFA θεω­ρεί απο­κλει­στι­κά υπεύ­θυ­νες ο Βεν­σάν Κομπα­νί για τα συνε­χή ρατσι­στι­κά κρού­σμα­τα στη Serie A. Ο τεχνι­κός της Αντερ­λεχτ σχο­λί­α­σε τα ρατσι­στι­κά συν­θή­μα­τα κατά του Ρομέ­λου Λου­κά­κου, στο ματς της Ιντερ στη Σαρ­δη­νία απέ­να­ντι στην Κάλια­ρι. Ο πρώ­ην επι­θε­τι­κός της Μάν­τσε­στερ Γιου­νάι­τεντ, έγι­νε στό­χος ρατσι­στι­κών συν­θη­μά­των, στο ίδιο γήπε­δο που πριν ένα χρό­νο είχε γνω­ρί­σει ανά­λο­γη επί­θε­ση και ο επι­θε­τι­κός της Γιου­βέ­ντους, Μόι­ζε Κέαν. Ο αθλη­τι­κός δικα­στής του ιτα­λι­κού πρω­τα­θλή­μα­τος ζήτη­σε πλη­ρο­φο­ρί­ες και οπτι­κο­α­κου­στι­κό υλι­κό για να εξε­τά­σει την υπό­θε­ση του «Sardegna Arena», με την Κάλια­ρι να κιν­δυ­νεύ­ει με βαριά τιμω­ρία, αλλά ο Κομπα­νί θεω­ρεί υπεύ­θυ­νη την ομοσπονδία

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο