Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κοροναϊός: Ανοίγει αύριο το νοσοκομείο στη Γουχάν — Χτίστηκε σε 10 ημέρες — Εντυπωσιακά πλάνα από drone

Πλά­να από drone, δεί­χνουν σε γρή­γο­ρη ταχύ­τη­τα (time-lapse) τις εργα­σί­ες ανέ­γερ­σης του νοσο­κο­μεί­ου Huoshenshan, στην κινε­ζι­κή πόλη Γου­χάν, το οποίο χτί­στη­κε για τη φρο­ντί­δα των ασθε­νών του νέου κορωνοϊού.

Σύμ­φω­να με τις κινε­ζι­κές αρχές, οι κατα­σκευ­ές ξεκί­νη­σαν στις 24 Ιανουα­ρί­ου και το νοσο­κο­μείο πρό­κει­ται να ανοί­ξει τη Δευ­τέ­ρα 3 Φεβρουα­ρί­ου.

Το νοσο­κο­μείο αυτό θα φιλο­ξε­νή­σει περισ­σό­τε­ρους από 1.000 ασθε­νείς που νοσούν από τον κορωνοϊό.

Το νέο νοσο­κο­μείο κατα­σκευά­στη­κε με προ­κάτ κτί­σμα­τα σε έκτα­ση που προ­ο­ρι­ζό­ταν να γίνει παρα­θε­ρι­στι­κό συγκρό­τη­μα για τους εργά­τες της περιο­χής.

Μέχρι στιγ­μής, περί­που 300 άνθρω­ποι έχουν πεθά­νει από τον ιό, ενώ περί­που 14.000 άνθρω­ποι έχουν μολυνθεί.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο