Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κορονοϊός: Αναλυτικά η γεωγραφική κατανομή των 1.259 νέων κρουσμάτων στη χώρα

Σήμε­ρα, 27/10/2020, δηλώ­θη­καν επι­πλέ­ον, 1.259 κρού­σμα­τα. Από τα 1.193 εγχώ­ρια κρού­σμα­τα, τα 112 συν­δέ­ο­νται με γνω­στές συρ­ρο­ές (οι 51 προ­έρ­χο­νται από το ΚΥΤ Χίου).

Ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα:

–       62 κρού­σμα­τα κατά τους ελέγ­χους που διε­νερ­γή­θη­καν στις πύλες εισό­δου της χώρας

–       4 εισα­γό­με­να κρού­σμα­τα που προ­σήλ­θαν αυτο­βού­λως για έλεγχο

–       295 κρού­σμα­τα στην Περι­φέ­ρεια Αττι­κής , εκ των οποί­ων 15 ανα­φέ­ρουν επα­φή με επι­βε­βαιω­μέ­νο κρούσμα

–       291 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Θεσ­σα­λο­νί­κης, εκ των οποί­ων 14 συν­δέ­ο­νται με γνω­στές συρ­ρο­ές, ενώ 10  ανα­φέ­ρουν επα­φή με επι­βε­βαιω­μέ­νο κρούσμα

–       4 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

–       3 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Αρκαδίας

–       2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Άρτας

–       18 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Αχα­ΐ­ας, εκ των οποί­ων 2 συν­δέ­ο­νται με γνω­στές συρροές

–       4 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Βοιωτίας

–       1 κρού­σμα στην Π.Ε. Γρεβενών

–       18 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Δράμας

–       20 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Έβρου

–       7 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Εύβοιας

–       8 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ηλεί­ας, εκ των οποί­ων 1 συν­δέ­ε­ται με γνω­στή συρροή

–       13 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ημα­θί­ας, εκ των οποί­ων 3 συν­δέ­ο­νται με γνω­στή συρροή

–       7 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ηρακλείου

–       4 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

–       21 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ιωαν­νί­νων, εκ των οποί­ων 4 συν­δέ­ο­νται με γνω­στές συρροές

–       12 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Καβάλας

–       9 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Καρ­δί­τσας, εκ των οποί­ων 1 συν­δέ­ε­ται με γνω­στή συρροή

–       2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Καστοριάς

–       12 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Κέρ­κυ­ρας, εκ των οποί­ων 7 συν­δέ­ο­νται με γνω­στή συρροή

–       11 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Κιλκίς

–       12 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Κοζάνης

–       5 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Κορινθίας

–       1 κρού­σμα στην Π.Ε. Κω

–       47 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Λάρι­σας, εκ των οποί­ων 14 συν­δέ­ο­νται με γνω­στές συρ­ρο­ές, ενώ 8 ανα­φέ­ρουν επα­φή με επι­βε­βαιω­μέ­νο κρούσμα

–       6 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Λέσβου

–       8 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Μαγνησίας

–       7  κρού­σμα­τα στην  Π.Ε. Μεσσηνίας

–       6 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Νάξου

–       15 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ξάνθης

–       20 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Πέλλας

–       7 κρού­σμα­τα στην  Π.Ε. Πιερίας

–       73 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ροδό­πης, εκ των οποί­ων 13 συν­δέ­ο­νται με γνω­στές συρ­ρο­ές, ενώ 6 ανα­φέ­ρουν επα­φή με επι­βε­βαιω­μέ­νο κρούσμα

–       9 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ρόδου

–       55 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Σερ­ρών, εκ των οποί­ων 26 προ­έρ­χο­νται από τυχαία δειγ­μα­το­λη­ψία του ΕΟΔΥ, ενώ 1 συν­δέ­ε­ται με γνω­στή συρροή

–       3 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Σπο­ρά­δων, εκ των οποί­ων 1 συν­δέ­ε­ται με γνω­στή συρροή

–       19 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Τρικάλων

–       5 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

–       2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Φλώρινας

–       22 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Χαλκιδικής

–       5 κρού­σμα­τα στην Π.Ε Χανίων

–       61 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Χίου, εκ των οποί­ων 51 συν­δέ­ο­νται με συρ­ροή στο ΚΥΤ Χίου

43 κρού­σμα­τα βρί­σκο­νται υπό διερεύνηση.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο