Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κορονοϊός: 15.498 νέα κρούσματα, 13 θάνατοι, 97 διασωληνωμένοι

Τα νέα εργα­στη­ρια­κά επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα της νόσου COVID-19 που κατα­γρά­φη­καν τις τελευ­ταί­ες 24 ώρες ήταν 15.498. Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των ατό­μων που νόση­σαν ανέρ­χε­ται σε 3.676.502 (ημε­ρή­σια μετα­βο­λή +0,4%), εκ των οποί­ων 48,6% άνδρες.

Ο αριθ­μός πιθα­νών νέων επα­να­λοι­μώ­ξε­ων που κατα­γρά­φη­καν τις τελευ­ταί­ες 24 ώρες ήταν 2.984 ενώ από την αρχή της παν­δη­μί­ας SARS-CoV‑2 ο συνο­λι­κός αριθ­μός εκτι­μά­ται σε 171.424 (4,5% του συνο­λι­κού αριθ­μού των θετι­κών αποτελεσμάτων).

Οι νέοι θάνα­τοι ασθε­νών με COVID-19 είναι 13, ενώ από την έναρ­ξη της επι­δη­μί­ας έχουν κατα­γρα­φεί συνο­λι­κά 30.232 θάνα­τοι. Το 95,7% είχε υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή/και ηλι­κία 70 ετών και άνω.

Ο αριθ­μός των ασθε­νών που νοση­λεύ­ο­νται δια­σω­λη­νω­μέ­νοι είναι 97 (58,8% άνδρες). Η διά­με­ση ηλι­κία τους είναι 70 έτη. Το 91,8% έχει υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή/και ηλι­κία 70 ετών και άνω. Μετα­ξύ των ασθε­νών που νοση­λεύ­ο­νται δια­σω­λη­νω­μέ­νοι, 40 (41,24%) είναι ανεμ­βο­λί­α­στοι ή μερι­κώς εμβο­λια­σμέ­νοι και 57 (58,76%) είναι πλή­ρως εμβο­λια­σμέ­νοι. Από την αρχή της παν­δη­μί­ας έχουν εξέλ­θει από τις ΜΕΘ 4.729 ασθενείς.

Οι εισα­γω­γές νέων ασθε­νών COVID-19 στα νοσο­κο­μεία είναι 323 (ημε­ρή­σια μετα­βο­λή +24,23%). Ο μέσος όρος εισα­γω­γών του επταη­μέ­ρου είναι 240 ασθενείς.

Η διά­με­ση ηλι­κία των κρου­σμά­των είναι 37 έτη (εύρος 0,2 έως 112 έτη), ενώ η διά­με­ση ηλι­κία των θανό­ντων είναι 80 έτη (εύρος 0,2 έως 106 έτη).

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο