Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΟ Αττικής ΚΚΕ: Στις 19 Φεβρουαρίου η συναυλία κλασικής μουσικής για τα 80 χρόνια από τη νίκη του Στάλινγκραντ

Λόγω της μαζι­κής συμ­με­το­χής στην 48ωρη παν-καλ­λι­τε­χνι­κή απερ­γία και την αλλα­γή στον προ­γραμ­μα­τι­σμό παρα­στά­σε­ων και συναυ­λιών, καλ­λι­τε­χνι­κών υπο­χρε­ώ­σε­ων των συντε­λε­στών, η συναυ­λία κλα­σι­κής μου­σι­κής με αφορ­μή τα 80 χρό­νια από τη νίκη του Στά­λιν­γκραντ, μετα­φέ­ρε­ται για τις 19 Φεβρουα­ρί­ου, στις 8 μ.μ. στον ίδιο χώρο, στην αίθου­σα «Παρ­νασ­σός» στην πλα­τεία Αγ. Γεωρ­γί­ου Καρύ­τση 8.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο