Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κρήτη: Ταυτοποιήθηκε η ανήλικη μαθήτρια που φαίνεται σε βίντεο να κλωτσάει μία γάτα

Ταυ­το­ποι­ή­θη­κε από τις αστυ­νο­μι­κές αρχές στο Ρέθυ­μνο της Κρή­της η ανή­λι­κη μαθή­τρια η οποία φαί­νε­ται σε βίντεο να κλω­τσά μια γάτα στο προ­αύ­λιο του σχολείου.

Για την πρά­ξη ενη­με­ρώ­θη­κε φιλο­ζω­ϊ­κό σωμα­τείο το οποίο κίνη­σε τις δια­δι­κα­σί­ες, ενώ για την υπό­θε­ση έχει ενη­με­ρω­θεί η εισαγ­γε­λία ανηλίκων.

Όπως φαί­νε­ται στο βίντεο που δημο­σιεύ­θη­κε στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, η μαθή­τρια φαί­νε­ται να κλω­τσά­ει με δύνα­μη τη γάτα ενώ ακού­γο­νται τα γέλια των φίλων της.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο