Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κρούσματα 8/1/2021: Αντιστέκεται ο κορονοϊός — Θάνατοι και διασωληνώσει υψηλά

Σήμε­ρα ο ΕΟΔΥ ανα­κοί­νω­σε 721 νέα κρού­σμα­τα της λοί­μω­ξης του νέου κορω­νοϊ­ού (COVID-19), εκ των οποί­ων 8 εντο­πί­στη­καν κατό­πιν ελέγ­χων στις πύλες εισό­δου της χώρας. Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κρου­σμά­των ανέρ­χε­ται στα 143.494, εκ των οποί­ων 52,2% άνδρες. Κατά την ιχνη­λά­τι­ση βρέ­θη­κε ότι 5.579 (3,9%) θεω­ρού­νται σχε­τι­ζό­με­να με ταξί­δι από το εξω­τε­ρι­κό και 43.251 (30,1%) είναι σχε­τι­ζό­με­να με ήδη γνω­στό κρούσμα.

Δια­σω­λη­νω­μέ­νοι νοση­λεύ­ο­νται 386 άτο­μα. Η διά­με­ση ηλι­κία τους είναι 68 ετών. Οι 265 (68,7%) εκ των δια­σω­λη­νο­μέ­νων είναι άνδρες. To 85,2% των δια­σω­λη­νω­μέ­νων έχει υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή είναι ηλι­κιω­μέ­νοι 70 ετών και άνω. Από τις ΜΕΘ έχουν εξέλ­θει 950 ασθε­νείς από την αρχή της πανδημίας.

Τέλος, έχου­με 49 νέους θανά­τους από τη νόσο COVID-19, φθά­νο­ντας τους 5.195 θανά­τους συνο­λι­κά στη χώρα, εκ των οποί­ων 3.072 (59,1%) άνδρες. Η διά­με­ση ηλι­κία των θανό­ντων συμπο­λι­τών μας ήταν τα 79 έτη και το 95,5% είχε κάποιο υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή/και ηλι­κία 70 ετών και άνω.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο