Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κτηνωδία: Άνδρας ποδοπάτησε μέχρι θανάτου νεογέννητο γατάκι (ΒΙΝΤΕΟ)

Την κτη­νω­δία του πάνω σε ενα ανυ­πε­ρά­σπι­στο πλά­σμα έδει­ξε άγνω­στος στο κέντρο της Θεσ­σα­λο­νί­κης, ο οποί­ος σε βίντεο φαί­νε­ται να ποδο­πα­τά μέχρι θανά­του ενα νεο­γέν­νη­το γατάκι.

Σε βίντεο που έφε­ρε στη δημο­σιό­τη­τα η ΕΡΤ, ο άνδρας αφού κοί­τα­ξε γύρω του για να μην τον βλέ­πει κανείς, πλη­σί­α­σε το νεο­γέν­νη­το γατά­κι και στη συνέ­χεια το πάτη­σε μέχρι που το σκό­τω­σε. Αμέ­σως μετά έφυ­γε ανε­νό­χλη­τος, σα να μην έχει συμ­βεί τίποτα.

Άνθρω­ποι ενός κατα­στή­μα­τος της περιο­χής είδαν το βίντεο και το έστει­λαν στη φιλο­ζω­ι­κή εται­ρεία «Νοιά­ζο­μαι» η οποία προ­χώ­ρη­σε σε καταγ­γε­λία στην αστυ­νο­μία, ενώ το βίντεο προ­βάλ­λε­ται έτσι ώστε αν κάποιος γνω­ρί­ζει κάτι σχε­τι­κά να το πει στις αρχές.

Σύμ­φω­να με αστυ­νο­μι­κές πηγές, το περι­στα­τι­κό φέρε­ται να δια­δρα­μα­τί­στη­κε τα ξημε­ρώ­μα­τα της 20ής Αυγού­στου, επί της οδού Ερμού. Από το αστυ­νο­μι­κό τμή­μα Λευ­κού Πύρ­γου σχη­μα­τί­ζε­ται δικο­γρα­φία και ταυ­τό­χρο­να είναι σε εξέ­λι­ξη οι έρευ­νες για την ταυ­το­ποί­η­σή του.

ertnews.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο