Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κτηνωδία στην Πετρούπολη: Χτύπησε και σκότωσε σκύλο με τόξο

Απο­τρο­πια­σμό προ­κα­λεί η είδη­ση ότι οικό­σι­τος σκύ­λος ράτσας Πιτμπουλ δέχθη­κε θανά­σι­μο χτύ­πη­μα με βέλος από άγνω­στο άνδρα. Πριν από λίγο έγι­νε γνω­στό ότι το κατοι­κί­διο έχα­σε τελι­κά τη ζωή του, αφού υπο­βλή­θη­κε σε πολύ­ω­ρη χει­ρουρ­γι­κή επέμβαση.

Το συμ­βάν έλα­βε χώρα το από­γευ­μα της Πέμ­πτης όταν ο δρά­στης φορώ­ντας κου­κού­λα εξα­πέ­λυ­σε βέλος με βαλ­λί­στρα στον 2,5 ετών σκύ­λο που καθό­ταν στην αυλή.

Αυτό­πτης μάρ­τυ­ρας κάλε­σε αμέ­σως για ιατρι­κή βοή­θεια, ενώ επι­δί­ω­ξε να κατα­διώ­ξει τον δρά­στη που τελι­κά διέφυγε.

Σύμ­φω­να με τον ιδιο­κτή­τη του σκύ­λου, παλιό­τε­ρα είχε δεχθεί επί­θε­ση με βεγ­γα­λι­κά πάλι μέσα στην αυλή του σπιτιού.

(Φωτό αρχεί­ου)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο