Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κτηνωδία στη Μυτιλήνη: Άνδρας πάτησε μέχρι θανάτου ένα γατάκι

Σοκα­ρι­σμέ­νη είναι περα­στι­κοί και κατα­στη­μα­τάρ­χες στην οδό Ελευ­θε­ρί­ου Βενι­ζέ­λου, στην Μυτι­λή­νη καθώς είδαν με τα μάτια τους έναν 52χρονο να πατά­ει με μανία ένα γατάκι.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες  ανα­φέ­ρουν ότι ένας άνδρας 52 ετών άρχι­σε να κυνη­γά αδέ­σπο­τα γατιά που βρι­σκό­ταν εκεί.

Όταν πρό­λα­βε το ένα από αυτά, άρχι­σε να το πατά με μανία, μέχρι που το  άτυ­χο ζωά­κι ξεψύχησε.

Το περι­στα­τι­κό κατήγ­γει­λαν στην αστυ­νο­μία περα­στι­κοί και κατα­στη­μα­τάρ­χες που βρι­σκό­ταν εκεί­νη την ώρα στην περιο­χή και είδαν το περι­στα­τι­κό με τα μάτια τους.

Η διε­ρεύ­νη­ση της υπό­θε­σης από την αστυ­νο­μία ήταν άμε­ση καθώς, ο δρά­στης εντο­πί­στη­κε και εις βάρος του σχη­μα­τί­σθη­κε δικο­γρα­φία για παρά­βα­ση της νομο­θε­σί­ας περί ζωοκτονίας.

lesvospost.com

(Φωτό αρχεί­ου)

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο