Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Μετρό και Τραμ αύριο Σάββατο λόγω παρελάσεων

Κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις στο Μετρό και στο Τραμ θα υπάρ­ξουν αύριο λόγω της διε­ξα­γω­γής παρε­λά­σε­ων για τον εορ­τα­σμό της Εθνι­κής Επε­τεί­ου της 25ης Μαρ­τί­ου. Ανα­λυ­τι­κά σύμ­φω­να με ενη­μέ­ρω­ση της ΣΤΑΣΥ:

Ο σταθ­μός του Μετρό «Σύνταγ­μα», με εντο­λή της ΕΛ.ΑΣ, θα κλεί­σει από τις 8 το πρωί μέχρι το πέρας της παρέ­λα­σης και οι συρ­μοί θα διέρ­χο­νται από αυτόν χωρίς στάση.

Στο ΤΡΑΜ τα δρο­μο­λό­για θα έχουν προ­σω­ρι­νά τερ­μα­τι­κό σταθμό:

➢ στη Γραμ­μή 6 «Πικρο­δάφ­νη — Σύνταγ­μα» τη στά­ση «Φιξ» από την έναρ­ξη κυκλο­φο­ρί­ας μέχρι τη 1:30 το μεσημέρι,

➢ στη Γραμ­μή 7 «Ασκλη­πιείο Βού­λας — Αγία Τριά­δα Πει­ραιά» τη στά­ση «ΣΕΦ» από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεση­μέ­ρι και τη στά­ση «Παλαιό Δημαρ­χείο» από τις 11 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο