Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κύπελλο: Δίκαια στους «4» ο ΠΑΟΚ — Με χτυποκάρδι ο Ολυμπιακός

Με νίκη και στο Ολυ­μπια­κό Στά­διο ο ΠΑΟΚ πήρε την πρό­κρι­ση για τα ημι­τε­λι­κά του Κυπέλ­λου απέ­να­ντι στον Πανα­θη­ναϊ­κό. Στα ημι­τε­λι­κά και ο Ολυ­μπια­κός, που χρειά­στη­κε να τα δώσει όλα στο δεύ­τε­ρο ημί­χρο­νο για να ξερά­σει το εμπό­διο της Λαμίας.

Δίκαια στους «4»

Η καλύ­τε­ρη ομά­δα στις διπλές ανα­με­τρή­σεις, Πανα­θη­ναϊ­κός-ΠΑΟΚ, ήταν αυτή που προ­κρί­θη­κε στους ημι­τε­λι­κούς του Κυπέλ­λου. Μετά το 2–0 της Τού­μπας, ο «Δικέ­φα­λος του Βορ­ρά» νίκη­σε και στο ΟΑΚΑ τους «πρά­σι­νους», με 1–0, και πήρε δίκαια το «εισι­τή­ριο» για την τετρά­δα του θεσμού.

Το όνει­ρο της ανα­τρο­πής-πρό­κρι­σης για το «τρι­φύλ­λι» διήρ­κε­σε ακρι­βώς 11 λεπτά στην απο­ψι­νή (12/02) ρεβάνς της προη­μι­τε­λι­κής σει­ράς. Μπρο­στά σε 20.000 και πλέ­ον φίλους του ο Πανα­θη­ναϊ­κός έμει­νε εκτός από τον μεγά­λο εφε­τι­νό του στό­χο, καθώς και στα δύο ματς με τον κάτο­χο του τρο­παί­ου ήταν κατώ­τε­ρος των περιστάσεων.

Αυτή ήταν ‑ιστο­ρι­κά- η 6η πρό­κρι­ση του ΠΑΟΚ επί του Πανα­θη­ναϊ­κού στα… αντα­μώ­μα­τά τους στο Κύπελ­λο από το 1949 μέχρι σήμε­ρα, είτε σε μονούς, είτε σε διπλούς αγώνες.

Πρόκριση με… χτυποκάρδια

Η Λαμία έβα­λε πολύ δύσκο­λα στον Ολυ­μπια­κό για μία ώρα στο «Γ. Καραϊ­σκά­κης», με το φάντα­σμα του περυ­σι­νού απο­κλει­σμού των «ερυ­θρο­λεύ­κων» να πλα­νά­ται στην ατμό­σφαι­ρα, αλλά δεν άντε­ξε στην ασφυ­κτι­κή πίε­ση των γηπε­δού­χων στην επα­νά­λη­ψη, που έπαι­ζαν με την «πλά­τη στον τοί­χο» κυνη­γώ­ντας την ανα­τρο­πή του 0–1 (0–0 ο πρώ­τος αγώ­νας). Τελι­κά η ομά­δα του Πέδρο Μαρ­τίνς έφτα­σε στη νίκη με 3–2, χάρις σε τρεις κεφα­λιές που προ­ήλ­θαν από ισά­ριθ­μες ασίστ του Βαλ­μπου­ε­νά (!) κι έγι­νε η πρώ­τη ομά­δα που εξα­σφά­λι­σε συμ­με­το­χή της ημι­τε­λι­κά του Κυπέλ­λου Ελλάδας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο