Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κώστας Καζάκος: «Είναι το σημαντικότερο γεγονός γιατί δίνει το μπούσουλα για το λαό μας»

Κώστας Καζά­κος, πάντα και στα­θε­ρά στο πλευ­ρό του ΚΚΕ.

Στις εκλο­γές του Σεπτεμ­βρί­ου 2007 και του Οκτω­βρί­ου 2009 εκλέ­χθη­κε βου­λευ­τής με το ΚΚΕ, ως επι­κε­φα­λής του ψηφο­δελ­τί­ου Επικρατείας.

Έφυ­γε σήμε­ρα από τη ζωή ο Κώστας Καζά­κος σε ηλι­κία 87 ετών.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο