Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λάρυμνα: Μεγάλη συναυλία με τους Γ. Νταλάρα και Φ. Βελεσιώτου — «Μικρός λαός και πολεμά» (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Όχι στο λου­κέ­το στη ΛΑΡΚΟ, καμιά από­λυ­ση, να μη μαρα­ζώ­σει ο τόπος είναι το μήνυ­μα από τη μαζι­κή απερ­για­κή κινη­το­ποί­η­ση στη Λάρυ­μνα και τη συναυ­λία αλλη­λεγ­γύ­ης με τον Γιώρ­γο Ντα­λά­ρα και την Φωτει­νή Βελεσιώτου.

Οι εργα­ζό­με­νοι έχο­ντας ως όπλα την ενό­τη­τα και συσπεί­ρω­ση στα Σωμα­τεία τους, αλλά και την πλα­τιά εργα­τι­κή — λαϊ­κή αλλη­λεγ­γύη που εκφρά­στη­κε και με τη σημε­ρι­νή απερ­για­κή κινη­το­ποί­η­ση, συνε­χί­ζουν περή­φα­να τον αγώ­να τους απέ­να­ντι στους εγκλη­μα­τι­κούς σχε­δια­σμούς της κυβέρ­νη­σης, της ΕΕ και των επι­χει­ρη­μα­τι­κών συμφερόντων.

Μεγάλη συναυλία με τους Γ. Νταλάρα και Φ. Βελεσιώτου — «Μικρός λαός και πολεμά»

Με τη μεγά­λη συναυ­λία του Γιώρ­γου Ντα­λά­ρα και της Φωτει­νής Βελε­σιώ­του συνε­χί­στη­κε η απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση στη Λάρυμνα.

«Μικρός λαός και πολε­μά», τρα­γου­δά ο Γ. Ντα­λά­ρας, σκορ­πώ­ντας συγκί­νη­ση. Οι εργά­τες της ΛΑΡΚΟ μπο­ρούν να νικήσουν!!!

Πηγή: 902.gr

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο