Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λέσβος: 30χρονη κάηκε ζωντανή ενώ έκαιγε κλαδιά

Μια 30χρονη γυναί­κα μητέ­ρα ενός παι­διού κάη­κε ζωντα­νή σήμε­ρα Σαβ­βά­το αργά το μεση­μέ­ρι, ενώ έκαι­γε κλα­διά σε ελαιό­κτη­μα στην περιο­χή των Μυστε­γνών στην ανα­το­λι­κή Λέσβο. Πρό­κει­ται για μια συνη­θι­σμέ­νη εργα­σία σε όλους τους ελαιώ­νες του νησιού αυτή την περίοδο.

Ωστό­σο για άγνω­στους λόγους η γυναί­κα έπε­σε μέσα στη φωτιά ενώ ακό­μη και ο σύζυ­γός της που έσπευ­σε να την τρα­βή­ξει, υπέ­στη εγκαύ­μα­τα στα χέρια του. Με υπε­ράν­θρω­πη προ­σπά­θεια στη συνέ­χεια μετέ­φε­ρε την άτυ­χη γυναί­κα στον πλη­σιέ­στε­ρο δρό­μο όπου θα μπο­ρού­σε να φτά­σει ασθε­νο­φό­ρο, ωστό­σο όταν αυτό έφθα­σε, η γυναί­κα ήταν ήδη νεκρή.

Στον τόπο του συμ­βά­ντος έχουν σπεύ­σει κλι­μά­κια της Αστυ­νο­μί­ας και της Πυρο­σβε­στι­κής Υπη­ρε­σί­ας καθώς και ο ιατροδικαστής.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο