Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λαχειοφόρος ΚΚΕ με πλούσια δώρα!

Πάρ­τε μέρος για να κερ­δί­σε­τε 3 αυτο­κί­νη­τα, δωρο­ε­πι­τα­γές κινη­τά και πολ­λά ακόμη!

ℹ️  Η κλή­ρω­ση των λαχνών θα γίνει με βάση την κλή­ρω­ση του λαϊ­κού λαχεί­ου της Τρί­της 16 Ιου­λί­ου 2026.

Κάλε­σμα της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ για τις ευρωεκλογές

Κερ­δί­ζουν:

  • Ο 1ος αριθ­μός (ανε­ξαρ­τή­του σει­ράς) αυτο­κί­νη­το.
  • Ο 1ος αριθ­μός του πίνα­κα 1 (ανε­ξαρ­τή­του σει­ράς) δωρο­ε­πι­τα­γή αξί­ας 3.000
  • Οι επό­με­νοι εννέα αριθ­μοί (ανε­ξαρ­τή­του σει­ράς) δωρο­ε­πι­τα­γή αξί­ας 500€.

Ανα­κοί­νω­ση της ΚΕ του ΚΚΕ: Για την Έκτα­κτη Οικο­νο­μι­κή Εξόρ­μη­ση Απρί­λη – Μάη – Ιού­νη 2024

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο