Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λαϊκό λαχείο — Κλήρωση 63: Σήμερα Τρίτη 3/3/2020 η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου

Λαϊ­κό λαχείο — Κλή­ρω­ση 63: Σήμε­ρα Τρί­τη 9/3/2020 η κλή­ρω­ση του Λαϊ­κού Λαχεί­ου, μετά από 9 συνε­χό­με­να τζακ ποτ μοι­ρά­ζει 4.100.000 ευρώ.

Λίγο μετά την ολο­κλή­ρω­ση της κλή­ρω­σης που είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για τις 22.00 δεί­τε στο Ατέ­χνως τους τυχε­ρούς αριθ­μούς.

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο