Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λεκτική επίθεση στον Κάρολο: «Ενώ παλεύουμε να ζεστάνουμε τα σπίτια μας, πληρώνουμε και τις παρελάσεις σας»! (ΒΙΝΤΕΟ)

«Κάρο­λε! Ενώ παλεύ­ου­με να ζεστά­νου­με τα σπί­τια μας, έχου­με να πλη­ρώ­σου­με για τις παρε­λά­σεις σας! Ο φορο­λο­γού­με­νος πλη­ρώ­νει 100 εκα­τομ­μύ­ρια για σας! Για ποιόν λόγο;».

Έτσι λιτά, με αυτές τις λέξεις, ενας Βρε­τα­νός εργα­ζό­με­νος υπο­δέ­χθη­κε τον βασι­λιά Κάρο­λο Γ’ ο οποί­ος πραγ­μα­το­ποιεί περιο­δεία στο Κάρ­ντιφ της Ουαλίας.

Χαι­ρε­τώ­ντας το πλή­θος, ο Κάρο­λος «τα άκου­σε» από τον αγα­να­κτι­σμέ­νο πολί­τη ο οποί­ος δεν «μάση­σε» τα λόγια του, παρά την παρου­σία δεκά­δων αστυ­νο­μι­κών και μελών της συνο­δεί­ας του βασιλιά.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο