Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λεωνίδιο: ο Ηλίας Σιώρας, στο… πνεύμα της ημέρας, αμολά το κόκκινο αερόστατο στον ουρανό (ΒΙΝΤΕΟ)

Στο Λεω­νί­διο Αρκα­δί­ας, τη σύγ­χρο­νη πρω­τεύ­ου­σα της Τσα­κω­νιάς, τελεί­ται κάθε χρό­νο την περί­ο­δο του Πάσχα και συγκε­κρι­μέ­να το Μ. Σάβ­βα­το, το έθι­μο της ανύ­ψω­σης των αερό­στα­των. Ένα έθι­μο που κρα­τά από τις αρχές του προη­γού­με­νου αιώνα.

Σήμε­ρα, Μεγά­λο Σάβ­βα­το του 2023, ο κομ­μου­νι­στής για­τρός Ηλί­ας Σιώ­ρας, με συντρό­φους του από το Λεω­νί­διου αμό­λη­σαν το κόκ­κι­νο αερό­στα­το: « Ο Λαός σώζει το λαό Με ΚΚΕ ΔΥΝΑΤΟ».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο