Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λιθουανία: Απαγορεύει δια νόμου την οπλοκατοχή σε Ρώσους και Λευκορώσους πολίτες

Οι πολί­τες της Ρωσί­ας και της Λευ­κο­ρω­σί­ας θα απα­γο­ρευ­τεί να κατέ­χουν πυρο­βό­λα όπλα, δυνά­μει νέου νόμου που εγκρί­θη­κε από το κοι­νο­βού­λιο στη Βίλ­νιους χθες Πέμπτη.

Το μέτρο, το οποίο θα ισχύ­σει την 1η Απρι­λί­ου 2023, σκο­πό έχει την πρό­λη­ψη του σχη­μα­τι­σμού ένο­πλων οργα­νώ­σε­ων που ενα­ντιώ­νο­νται στις αρχές σε περί­πτω­ση ταρα­χών στη χώρα, που έχει σύνο­ρα με τη Λευ­κο­ρω­σία και τον ρωσι­κό θύλα­κα Καλίνινγκραντ.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες που παρου­σιά­στη­καν χθες στο λιθουα­νι­κό κοι­νο­βού­λιο, άδειες οπλο­κα­το­χής και οπλο­φο­ρί­ας έχουν σήμε­ρα 294 Ρώσοι και 46 Λευκορώσοι.

Όταν τεθεί σε ισχύ ο νέος νόμος, θα έχουν προ­θε­σμία ενός χρό­νου για να που­λή­σουν ή να παρα­δώ­σουν στην αστυ­νο­μία τα όπλα τους. Οι άδειες θα ανακληθούν.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο