Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λονδίνο: Επεισόδιο σεξουαλικής παρενόχλησης στην ουρά για το λαϊκό προσκυνημα στην Ελισάβετ

Δύο γυναί­κες φέρε­ται να έπε­σαν θύμα­τα σεξουα­λι­κής παρε­νό­χλη­σης κατά την διάρ­κεια της ανα­μο­νής τους στην ουρά για να απο­τί­σουν φόρο τιμής στη βασί­λισ­σα Ελι­σά­βετ στο Λονδίνο!

Όπως ανα­φέ­ρουν βρε­τα­νι­κά μέσα, θύτης είναι ενας 19χρονος ο οποί­ος αργό­τε­ρα, στην προ­σπά­θειά του να ξεφύ­γει από την αστυ­νο­μία, βού­τη­ξε στον… Τάμεση!

Το περι­στα­τι­κό συνέ­βη την Τετάρ­τη το από­γευ­μα, αφού άρχι­σαν να σχη­μα­τί­ζο­νται οι πρώ­τες μεγά­λες ουρές για το Αίθου­σα του Γου­έ­στμίν­στερ όπου η σορός της Ελι­σά­βετ έχει τεθεί σε λαϊ­κό προσκύνημα.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο