Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λονδίνο: Τέσσερις τραυματίες έπειτα από επίθεση με μαχαίρι

Τέσ­σε­ρις άνθρω­ποι φέρε­ται να έχουν τραυ­μα­τι­στεί σοβα­ρά έπει­τα από επί­θε­ση με μαχαί­ρι στο κέντρο του Λονδίνου.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες το επει­σό­διο συνέ­βη στο Bishopsgate, κοντά στο σταθ­μό Liverpool Street και λίγα μέτρα μακριά από ένα αστυ­νο­μι­κό τμήμα.

Ανε­πι­βε­βαί­ω­τες ανα­φο­ρές στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης κάνουν λόγο για συμπλο­κή που ξεκί­νη­σε όταν παρευ­ρι­σκό­με­νοι επε­νέ­βη­σαν για να στα­μα­τή­σουν άγνω­στους που έκλε­ψαν ποδήλατα.

Σε ανα­κοί­νω­σή της η αστυ­νο­μία ανέ­φε­ρε πως: «Λάβα­με ανα­φο­ρές για τρεις μαχαι­ρω­μέ­νους και ένα άτο­μο που σπρώ­χτη­κε στο οδό­στρω­μα στην Bishopsgate στις 9.46 π.μ. και οι αστυ­νο­μι­κοί έφτα­σαν στη σκη­νή στις 9.51 π.μ. Τρία άτο­μα έχουν μετα­φερ­θεί σε νοσοκομείο». 

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο