Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΛΟΤΤΟ (Κλήρωση 2097) 15/2/2020: Δείτε πρώτοι τους τυχερούς αριθμούς

 Κλή­ρω­ση ΛΟΤΤΟ  Σάβ­βα­το 15 Φεβρουα­ρί­ου 2020: €600.000 του­λά­χι­στον θα μοι­ρα­στούν οι τυχε­ροί της 1ης κατη­γο­ρί­ας στην στη  σημε­ρι­νή (Σάβ­βα­το 15/2/2020) 2097η κλή­ρω­ση του  ΛΟΤΤΟ μετά το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ που σημειώ­θη­κε κατά τη  δια­λο­γή της 2096ης κλή­ρω­σης την Τετάρτη.

Λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα μετά την ολο­κλή­ρω­ση της κλή­ρω­σης που είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για τις 22.00 δεί­τε τους τυχε­ρούς αριθ­μούς και τη δια­λο­γή στο atexnos.gr

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο