Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Μάνα σε παίρνω όταν φτάσω…»

Φωτό: Πανό που ανήρ­τη­σαν μαθη­τές στο 1ο ΓΕΛ Ζωγράφου…

Από τα ξημε­ρώ­μα­τα οι μαθη­τές με τις απο­φά­σεις τους κλεί­νουν τα σχο­λεία τους, φτιά­χνουν τα πανό τους και προ­ε­τοι­μά­ζουν τη συμ­με­το­χή τους στη μεγά­λη πορεία στο κέντρο της Αθή­νας σήμε­ρα, στις 12 το μεση­μέ­ρι στα Προ­πύ­λαια, εκφρά­ζο­ντας την κατα­δί­κη τους στο έγκλη­μα που έγι­νε στα Τέμπη με τους δεκά­δες νεκρούς και τραυματίες.

Το συλ­λα­λη­τή­ριο στην Αθή­να, διορ­γα­νώ­νουν Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι της Αθή­νας και η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Μαθη­τών απαι­τώ­ντας ν’ απο­δο­θούν όλες οι ευθύ­νες για την πολύ­νε­κρη τραγωδία.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο