Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μέχρι τις ΗΠΑ έφτασε το μήνυμα των φοιτητών της Ελλάδας!

Το μήνυ­μα της αλλη­λεγ­γύ­ης στον παλαι­στι­νια­κό λαό, που στέλ­νουν με τις σημε­ρι­νές τους πολύ­μορ­φες κινη­το­ποι­ή­σεις οι φοι­τη­τές και οι φοι­τή­τριες της Ελλά­δας, έφτα­σε μέχρι τις ΗΠΑ!

Η Εθνι­κή Ένω­ση Φοι­τη­τών για τη Δικαιο­σύ­νη στην Παλαι­στί­νη (NSJP) των ΗΠΑ ανα­δη­μο­σιεύ­ει, μέσα από τον λογα­ρια­σμό της στο twitter, το tweet του PAME international, με τα πανό που αναρ­τή­θη­καν σήμε­ρα στην Αθήνα.

Σε άλλη ανάρ­τη­σή της η NSJP ανα­δη­μο­σιεύ­ει το βιντεο του ΠΑΜΕ από το Πανε­πι­στή­μιο του Πειραιά.

Πηγή: 902.gr

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο