Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση των πολιτών που βρίσκονται στο Ντράφι

Μήνυ­μα μέσω του 112 στάλ­θη­κε σε όσους βρί­σκο­νται στο Ντρά­φι να εκκε­νώ­σουν τώρα προς Παλ­λή­νη, λόγω της δασι­κής πυρ­κα­γιάς που βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη.

Συγκε­κρι­μέ­να το μήνυ­μα ανα­φέ­ρει: «Αν βρί­σκε­στε στο Ντρά­φι, εκκε­νώ­στε τώρα προς Παλ­λή­νη. Δασι­κή πυρ­κα­γιά στην περιο­χή σας. Ακο­λου­θή­στε τις οδη­γί­ες των αρχών. Οδη­γί­ες αυτο­προ­στα­σί­ας: https://www.civilprotection.gr/el/dasikes-pyrkagies ».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο