Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μίκης Θεοδωράκης: Από τις 10 το πρωί συνεχίζεται σήμερα το λαϊκό προσκύνημα (ΦΩΤΟ)

Η σορός του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη έγι­νε δεκτή χθες με ένα δυνα­τό, παρα­τε­τα­μέ­νο χει­ρο­κρό­τη­μα. Ο κόσμος που είχε συγκε­ντρω­θεί φώνα­ζε «Αθά­να­τος» και «Τιμη­μέ­νο ΚΚΕ».

Από νωρίς το μεση­μέ­ρι η πλα­τεία της Μητρό­πο­λης είχε αρχί­σει να γεμί­ζει. Άνθρω­ποι κάθε ηλι­κί­ας με ένα λου­λού­δι στο χέρι βρέ­θη­καν εκεί για να απο­τί­σουν φόρο τιμής στον Μίκη που τόσο αγά­πη­σαν. Αυτό το μεγά­λο λαϊ­κό πλή­θος, που τα τρα­γού­δια του Μίκη τα έχει φυλαγ­μέ­να στην καρ­διά του, έδω­σε το «παρών» στη χτε­σι­νή, πρώ­τη μέρα του λαϊ­κού προσκυνήματος.

laiko proskunima miki 1 laiko proskunima miki 2 laiko proskunima miki 3 laiko proskunima miki 4 laiko proskunima miki 5 laiko proskunima miki 6 laiko proskunima miki 7

Την πρώ­τη μέρα του λαϊ­κού προ­σκυ­νή­μα­τος παρευ­ρέ­θη­κε πολυ­με­λής αντι­προ­σω­πεία της ΚΕ του ΚΚΕ με επι­κε­φα­λής τον Θοδω­ρή Χιώ­νη, μέλος του ΠΓ της ΚΕ.

Η τελε­τή απο­χαι­ρε­τι­σμού του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη θα γίνει την Τετάρ­τη 8 Σεπτέμ­βρη, στις 3 μ.μ., από τη Μητρό­πο­λη Αθηνών.

Για τον εκλι­πό­ντα θα μιλή­σουν η Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας Κατε­ρί­να Σακελ­λα­ρο­πού­λου και ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας. Ο ίδιος ο Μίκης Θεο­δω­ρά­κης είχε ζητή­σει, με την πολι­τι­κή δια­θή­κη του, να γίνει σεβα­στή η ιδε­ο­λο­γία του και οι αγώ­νες του για την ενό­τη­τα των Ελλήνων.

Στη συνέ­χεια η σορός του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη θα μετα­φερ­θεί με πλοίο στα Χανιά. Την Πέμ­πτη 9 Σεπτέμ­βρη, στις 11 το πρωί, στην εκκλη­σία του Γαλα­τά Χανί­ων, θα ψαλεί η νεκρώ­σι­μη ακο­λου­θία και θα ακο­λου­θή­σει η ταφή του στο κοι­μη­τή­ριο του χωριού, σύμ­φω­να με την τελευ­ταία του επι­θυ­μία, στο πλευ­ρό των γονιών του και του αδερ­φού του Γιάννη.

Πηγή: 902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο