Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μαζέψτε τον! Αδ. Γεωργιάδης: «Αν αφαιρέσουμε τους φόρους έχουμε από τα φθηνότερα καύσιμα στην Ευρώπη»!!!

Σε άλλο ένα κρε­σέ­ντο προ­κλη­τι­κό­τη­τας και κυβερ­νη­τι­κής αλα­ζο­νεί­ας, ο υπουρ­γός Ανά­πτυ­ξης και Επεν­δύ­σε­ων Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης ισχυ­ρί­στη­κε ότι… αν αφαι­ρέ­σου­με τους φόρους τα καύ­σι­μα στην Ελλά­δα δεν είναι από τα ακρι­βό­τε­ρα στην Ελλάδα.

Ο απί­θα­νος ισχυ­ρι­σμός του κ. Γεωρ­γιά­δη έγι­νε κατά την διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξής του στο ραδιό­φω­νο της ΕΡΑ.

Κάθε φορά που βγαί­νει στα μέσα ενη­μέ­ρω­σης ο πρώ­ην βου­λευ­τής του ΛΑΟΣ και νυν αντι­πρό­ε­δρος της ΝΔ κατα­φέρ­νει να ξεπε­ρά­σει τον ίδιο του τον εαυ­τό σε προ­κλη­τι­κό­τη­τα απέ­να­ντι στον λαό που βιώ­νει στο πετσί του την βαθύ­τα­τα αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της κυβέρνησης.

Το πόσο υψη­λή είναι η τιμή των καυ­σί­μων στην Ελλά­δα το ζουν καθη­με­ρι­νά οι εργα­ζό­με­νοι που πλη­ρώ­νουν χρυ­σά­φι τη βενζίνη.

Όσο για τα λεγό­με­να του Άδω­νι Γεωρ­γιά­δη — με τα «αν» και τις υπο­θέ­σεις εργα­σί­ας — ται­ριά­ζει γάντι η γνω­στή λαϊ­κή ρήση στην πιο ευπρε­πή εκδο­χή της: Αν η για­γιά μου είχε ρόδες θα ήτα­νε πατίνι…

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο