Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΙ»: Μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης για τους καλλιτέχνες τη Δευτέρα 20/2 στο «REX»

Μεγά­λη συναυ­λία διορ­γα­νώ­νουν την Δευ­τέ­ρα 20 Φλε­βά­ρη, στις 4 μ.μ. στο REX ο Πανελ­λή­νιος Μου­σι­κός Σύλ­λο­γος και το Πανελ­λή­νιο Σωμα­τείο Ελλή­νων Τρα­γου­δι­στών με σύν­θη­μα «Συνε­χί­ζου­με τον αγώ­να ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΙ». 

Η ώρα και ο τόπος της συναυ­λί­ας θ’ ανα­κοι­νω­θούν σύντομα.

Τα δύο σωμα­τεία ζητούν «από­συρ­ση του ΠΔ85 εδώ και τώρα! Ανα­βάθ­μι­ση των Καλ­λι­τε­χνι­κών Σπου­δών για δου­λειά με δικαιώματα». 

Ταυ­τό­χρο­να δια­τρα­νώ­νουν την αλλη­λεγ­γύη «στα αδέρ­φια μας σε Τουρ­κία και Συρία» και καλούν σε συλ­λο­γή τρο­φί­μων και ειδών πρώ­της ανά­γκης.

Μέχρι στιγ­μής συμμετέχουν:

Alex Sid
Αντω­νο­πού­λου Ρ.
Βελε­σιω­του Φ.
Γκο­τσό­που­λος Δ.
Dasho Kurti
Εισβολέας
Ζερ­βά­κησ Γ.
Ζου­γα­νέ­λη Ελ.
Θαλασ­σι­νός Π.
Ίκα­ρη Β.
Κανά Μ.
Καρά­κο­γλου Π.
Καρα­μου­ρα­τί­δης Θ.
Καρα­τζό­γλου Β.
Μαρα­βέ­γιας Κ.
Μεράν­τζας Γ.
Μου­ζου­ρά­κης Π.
Μου­τσά­τσου Αν.
Μπο­φί­λιου Ν.
Μπού­σα­λης Π.
Ντα­λά­ρας Γ.
Πάπ­πος Μ.
Παρα­σκευά­κος Σ.
Πασχα­λί­δης Μ.
Προ­δρό­μου Β.
Ρίζος Απ.
Ρίζου Μ.
Τρια­ντα­φυλ­λι­δης Κ.
Τσα­κνής Δ.
Τσα­να­κλί­δου Τ.
Φάμελ­λος Μ.
Αλγιμώτρα
Babo Koro
Γκιντίκι
Κυνη­γοί Ονείρων
Τοξι­κά Απόβλητα
Υπεραστικοί
Χαονία
King Garcia
KollektivA
String Demons
Το Σφάλμα
Third eye bizarre
Uncle Rebel
…κι άλλοι

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο