Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μακελειό στο Βελιγράδι: Εννιά νεκροί από την ένοπλη επίθεση 14χρονου μαθητή

Ένα τρα­γι­κό περι­στα­τι­κό σημειώ­θη­κε στις 8.40 το πρωί (τοπι­κή ώρα – 9.40 π.μ. Ελλά­δος) στο δημο­τι­κό σχο­λείο «Βλά­ντι­σλαβ Ρίμπνι­καρ» στη συνοι­κία Βρά­τσαρ, στο κέντρο του Βελιγραδίου.

Ενας 14χρονος μαθη­τής άνοι­ξε πυρ κατά μαθη­τών και προ­σω­πι­κού ασφα­λεί­ας σε σχο­λείο του Βελι­γρα­δί­ου, σκο­τώ­νο­ντας οκτώ παι­διά και έναν φύλα­κα πριν συλ­λη­φθεί, σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών της Σερ­βί­ας, ενώ ένας δάσκα­λος φέρε­ται να δίνει μάχη για τη ζωή του στο νοσο­κο­μείο, σύμ­φω­να με το κρα­τι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων της Σερ­βί­ας «Tanjug».

Στο Κέντρο Επει­γό­ντων Περι­στα­τι­κών και σε τοπι­κή κλι­νι­κή νοση­λεύ­ο­νται ακό­μη έξι μαθητές.

Ο 14χρονος που φέρε­ται να έχει τα αρχι­κά Κ.Κ., συνε­λή­φθη άμε­σα στην αυλή του σχο­λεί­ου σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία του Βελι­γρα­δί­ου, αλλά αφού πυρο­βό­λη­σε πολ­λές φορές, πιθα­νό­τα­τα από το όπλο του πατέ­ρα του.

Τα κίνη­τρα της ένο­πλης επί­θε­σης του εφή­βου παρα­μέ­νουν άγνω­στα προς το παρόν.

Πηγή του σερ­βι­κού υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών ανέ­φε­ρε στο δίκτυο Β92 του Βελι­γρα­δί­ου ότι το περι­στα­τι­κό έλα­βε χώρα μέσα σε τάξη, όταν ξαφ­νι­κά ο δρά­στης έβγα­λε το όπλο που είχε φέρει μαζί του και άρχι­σε να πυρο­βο­λεί αδια­κρί­τως, ξεκι­νώ­ντας από τον δάσκα­λό του που δίδα­σκε Ιστορία.

Το δίκτυο Prva TV ανα­φέ­ρει επί­σης ότι ο 14χρονος έφε­ρε και εκρη­κτι­κά στο σακί­διό του.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από: Reuters, Tanjug, B92

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο