Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Facebooktwitterrssyoutube
slogan

Μαρία Θηρεσία

Στις 29 Νοεμβρίου 1780 πεθαίνει η Μαρία Θηρεσία. Αρχιδούκισσα της Αυστρίας από το 1740. Μετά το θάνατο του πατέρα της αυτοκράτορα Καρόλου Στ’ έθεσε σε ισχύ την «Πραγματική κύρωση» για τη διαδοχή των γαιών της μοναρχίας των Αψβούργων. Τα δικαιώματά της όμως αναγνωρίστηκαν από τα ευρωπαϊκά κράτη μόνο μετά τον πόλεμο το 1740 – ’48. Η διακυβέρνησή της αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην ανάπτυξη της απολυταρχίας στην επικράτεια της Αυστρίας. Για να εδραιώσει τον κρατικό συγκεντρωτισμό πραγματοποίησε ορισμένες μεταρρυθμίσεις (ίδρυση Κρατικού Συμβουλίου, μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορολογική μεταρρύθμιση κ.ά.). Ενίσχυσε την ανάπτυξη της βιομηχανίας και του εμπορίου και περιόρισε (κάτω από την πίεση της αγροτικής εξέγερσης) το σύστημα της «αγγαρείας». Το 1768 εξέδωσε νέο ποινικό κώδικα και το 1776 απαγόρευσε τα βασανιστήρια. Η απόπειρα της Μαρίας Θηρεσίας να επανακτήσει τη Σιλεσία (η οποία είχε κατακτηθεί από τους Πρώσους) απέτυχε. Στην εξωτερική της πολιτική απέβλεπε περισσότερο προς τη Γαλλία.