Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μαστοράκης: Χυδαιότητες του τηλεοπτικού ανακριτή της Χούντας κατά της Ολλανδής δημοσιογράφου

«Η ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΣΤΥΧΗ ΟΛΛΑΝΔΕΖΑ. Ουστ απο δω μωρη κοκ­κι­νο­βαμ­με­νη ρεγ­γα. Φται­νε εκει­νοι που οταν σε συνε­λα­βαν, δεν σε εχω­σαν να ζησεις σε καταυ­λι­σμο μετα­να­στων. Ποτε δεν ειναι αργα, ομως. Και να της δωσε­τε να φαει το καπε­λο της!».

Ποιος έγρα­ψε την παρα­πά­νω αθλιό­τη­τα για την δημο­σιο­γρά­φο Ίνγκε­μποργκ Μπέ­γκελ προ­κει­μέ­νου να υπο­στη­ρί­ξει τον (αγα­πη­μέ­νο του) πρωθυπουργό;

Ο Νίκος Μαστο­ρά­κης! Ο γνω­στός και μη εξαι­ρε­ταί­ος σκη­νο­θέ­της και δημο­σιο­γρά­φος. Ο «δημο­σιο­γρά­φος» Μαστο­ρά­κης της μαύ­ρης επτα­ε­τί­ας της Χού­ντας. Ο λακές των συνταγ­μα­ταρ­χών που ανέ­κρι­νε φοι­τη­τές σε τηλε­ο­πτι­κή εκπομπή.

mastorakis

Από έναν Μαστο­ρά­κη δεν περι­μέ­να­με τίπο­τα λιγό­τε­ρο από φτη­νή χυδαιό­τη­τα και σεξι­σμό, έννοιες τις οποί­ες ο ίδιος υπη­ρέ­τη­σε πιστά μέσα από εκπο­μπές του στην τηλεόραση.

Ας τον «ξανα­θαυ­μά­σου­με» λοι­πόν στην κορυ­φαία στιγ­μή της «καριέ­ρας» του ως τηλε­ο­πτι­κό ανα­κρι­τή της δικτατορίας:

che guevara 008

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο