Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μεγάλη συγκέντρωση της ΚΝΕ στο Σύνταγμα: «Το έγκλημα αυτό να μη συγκαλυφθεί, όλων των νεκρών να γίνουμε η φωνή»

«Το έγκλη­μα αυτό να μη συγκα­λυ­φθεί, όλων των νεκρών να γίνου­με η φωνή» είναι το σύν­θη­μα που δονεί την ατμό­σφαι­ρα στη μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση της ΚΝΕ που είναι σε εξέ­λι­ξη στο Σύνταγμα.

«Ήταν ένα προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο έγκλη­μα με ενό­χους κρά­τος και εται­ρεία, τόνι­σε ο ‘Αγγε­λος Θωμό­που­λος, στέ­λε­χος της ΚΝΕ, πρό­ε­δρος του Φοι­τη­τι­κού Συλ­λό­γου Τοπο­γρά­φων Μηχα­νι­κών ΕΜΠ στη συγκέντρωση.

«Δυνα­μώ­νου­με τον αγώ­να, θα γίνου­με η φωνή των νεκρών», πρόσθεσε.

Οι συγκε­ντρω­μέ­νοι σχη­μά­τι­σαν με τσά­ντες τη φρά­ση «Δεν ξεχνώ» ενώ με αναμ­μέ­να κεριά γρά­φτη­κε το σύν­θη­μα «Τα κέρ­δη τους, οι νεκροί μας».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο