Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μεγάλη συναυλία — αφιέρωμα στον Δημήτρη Μητροπάνο | Δ. Κουτσούμπας: Θα μας συντροφεύει στις χαρές, στις λύπες και στον καθημερινό αγώνα με το ΚΚΕ

Στη μεγά­λη συναυ­λία — αφιέ­ρω­μα στον Δημή­τρη Μητρο­πά­νο παρευ­ρί­σκε­ται ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, ο οποί­ος έκα­νε την εξής δήλωση:

«Με αυτή τη συναυ­λία σήμε­ρα τιμά­με τον Δημή­τρη Μητρο­πά­νο, μια μεγά­λη λαϊ­κή αυθε­ντι­κή φωνή, που μας συντρό­φευ­σε, μας συντρο­φεύ­ει και θα συνε­χί­σει να μας συντρο­φεύ­ει στις αγω­νί­ες, στις χαρές και στις λύπες, στα γλέ­ντια, αλλά και στον καθη­με­ρι­νό αγώ­να με το ΚΚΕ για να επι­κρα­τή­σει το δίκιο του μόχθου του λαού μας, του λαού της βιοπάλης». 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο