Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μενίδι: Πυρκαγιά σε εργοστάσιο επί της οδού Σχίνων

Σε εξέ­λι­ξη είναι πυρ­κα­γιά σε εργο­στά­σιο επί της οδού Σχί­νων στον Δήμο Αχαρ­νών Αττικής.

Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες πρό­κει­ται για εργο­στά­σιο με οικο­δο­μι­κά υλι­κά και χρώματα.

Στο σημείο επι­χει­ρούν 25 πυρο­σβέ­στες με 11 οχή­μα­τα ενώ συν­δρο­μή παρέ­χουν εθε­λο­ντές πυροσβέστες.

Στο σημείο βρί­σκε­ται αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο