«Μετά τη Βάρκιζα» στο θέατρο Αλκμήνη από Παρασκευή 6/10

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2ος χρό­νος «Μετά την Βάρ­κι­ζα» του Μυρώ­δη Αδα­μί­δη σκη­νο­θε­σία: Κων­στα­ντί­νος Κων­στα­ντό­που­λος πρε­μιέ­ρα: Παρα­σκευή 6 Οκτω­βρί­ου 2017 Η παρά­στα­ση «Μετά την Βάρ­κι­ζα» του Μυρώ­δη Αδα­μί­δη, σε σκη­νο­θε­σία Κων­στα­ντί­νου Κων­στα­ντό­που­λου, με τις 6 υπο­ψη­φιό­τη­τες στην 36η απο­νο­μή Κορ­φιά­τι­κων Βρα­βεί­ων 2016 – 2017 από την Ακα­δη­μία Ελλη­νι­κών Βρα­βεί­ων Τέχνης, 1) Συγ­γρα­φής Θεα­τρι­κού Έργου: Μυρώ­δης Αδα­μί­δης, 2) Πρώ­του … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το «Μετά τη Βάρ­κι­ζα» στο θέα­τρο Αλκμή­νη από Παρα­σκευή 6/10.