Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με αυτοκόλλητο για το έγκλημα στα Τέμπη παρέλασαν πολλά σχολεία της Λάρισας (ΦΩΤΟ)

Το μήνυ­μα ότι «το έγκλη­μα στα Τέμπη δεν θα συγκα­λυ­φθεί» έστει­λαν οι μαθη­τές της Λάρι­σας που συμ­με­τεί­χαν στην παρέ­λα­ση της 25ης Μαρτίου.

Έτσι πολ­λοί μαθη­τές φόρε­σαν στα που­κά­μι­σα ή τις μπλού­ζες τους το αυτο­κόλ­λη­το της Συντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής Μαθη­τών, που έγρα­φε «Στον δρό­μο του αγώ­να κερ­δί­ζει η ζωή, 28-02-2023 ήταν έγκλη­μα», ενώ άλλοι είχαν καρ­φι­τσω­μέ­νο το σήμα του πέν­θους ή μαύ­ρα περιβραχιόνια.

Πηγή: 902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο