Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με τέχνη διαμαρτυρίας καλύφθηκε ο φράχτης ασφαλείας του Λευκού Οίκου (ΦΩΤΟ)

 Εδώ και μία εβδο­μά­δα η κυβέρ­νη­ση Τραμπ έχει οχυ­ρώ­σει τον Λευ­κό Οίκο με φρά­χτη ασφα­λεί­ας μήκους περί­που 2,8 χιλιο­μέ­τρων, απα­γο­ρεύ­ο­ντας στους δια­δη­λω­τές που εξα­κο­λου­θούν να δια­μαρ­τύ­ρο­νται για τον φόνο του Τζορτζ Φλόιντ να πλη­σιά­σουν πλη­σιέ­στε­ρα των 183 μέτρων. 

Η αρχι­κή ανα­κοί­νω­ση της Υπη­ρε­σί­ας Ασφα­λεί­ας έκα­νε λόγο για απο­κλει­σμό του συγκρο­τή­μα­τος του Λευ­κού Οίκου έως τις 10 Ιου­νί­ου αλλά η δήμαρ­χος της Ουά­σινγ­κτον Muriel Bowser από την πρώ­τη στιγ­μή είχε εκφρά­σει ανη­συ­χί­ες για το ότι κάποια από τα μέτρα μπο­ρεί να είναι μόνι­μα.

Ο φρά­χτης έχει πλέ­ον καλυ­φθεί από αφί­σες που τιμούν τους Floyd, Breona Taylor, Emmett Till και άλλους Αφρο­α­με­ρι­κα­νούς που υπέ­κυ­ψαν μετά από χρή­ση βίας από την Αστυ­νο­μία. Και τις προη­γού­με­νες ημέ­ρες, οι δια­δη­λω­τές φώνα­ζαν το σύν­θη­μα «This is what democracy looks like».

leukos oikos1 leukos oikos2 leukos oikos3 leukos oikos4 leukos oikos5

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο