Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με τη ματιά του Αρμόδωρου: ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
Πρω­το­μα­γιά ξεσηκωμού
η πρώ­τη του Σικάγου
ενά­ντια στην απανθρωπιά
κεφά­λαιου τ’ αδηφάγου.
Πρω­το­μα­γιά του κόκκινου,
αίμα­τος και θυσίας,
ημέ­ρα μνή­μης, στοχασμού,
βλέ­ψης κι ευθυκρισίας.
Πρω­το­μα­γιά το σύμβολο
πάλης των εργατών,
με στό­χους διεκδίκησης
κι αρχής ανατροπών.
Πρω­το­μα­γιά των ταπεινών
των καταφρονεμένων
αντί­στα­σης στο άδικο
των καταπιεσμένων.
Πρω­το­μα­γιά του οχτάωρου,
ανθρώ­πι­νης ημέρας,
που προ­σπα­θούν να επιβληθούν
ξανά όροι γαλέρας.
Εργα­τι­κή πρωτομαγιά
για Κυρια­κή αργία
γι’ ανά­παυ­ση, διασκέδαση,
πολι­τι­σμό, παιδεία.
Για κατα­με­ρι­σμό σωστό
του χρό­νου εργασίας
που να μην στέλ­νει μαζικά
στις λίστες ανεργίας.
Πρω­το­μα­γιά της άνοιξης
άνθι­σης ιδεών
κόντρα στη ρεφορμιστική
στά­ση συμβιβασμών.
Ημέ­ρα προσκλητήριο
με ενό­τη­τα και πάλη,
να μπού­νε τα θεμέλια
για κοι­νω­νία άλλη.
Πρω­το­μα­γιά των ποιητών
‘’Το άσμα των ασμάτων’’
καλού­νε σε αφύπνιση
πνευ­μά­των και σωμάτων.
D.ARMODOROS
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο