Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΩΡΟΥ: Δεινοψήφισμα

Καλη­μέ­ρα! Εύχο­μαί σας
”ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ”
Προ­σο­χή για­τί μας σκάβουνε
το μνήμα…

Ευρω­παί­οι και εγχώριοι
δετόροι
και λογής λογής αυτών
αβανταδόροι.

Επι­τρο­πή συγκρότησαν
υπέρ του ΝΑΙ το ”λόμπι”
κάποιοι υπό του πανικού
άλλοι έτσι από χόμπι…

ΝΑΙ προ­τεί­νουν να ψηφίσει
όλη η Ελλάδα
Λένε στέ­ρε­ψε από γάλα
η αγελάδα.

Ναι ψηφί­ζει Αθήνα
και Θεσαλονίκη
Λένε οι εκπρόσωποι
χαρι­τω­μέ­να… ΝΙΚΗ !

ΝΑΙ φωνά­ζει και ο
Σταύ­ρος Θεοδωράκης
ΝΑΙ με λίκνικ­σμα συνάδει
κι ο Ψινάκης.

ΝΑΙ ουρ­λιά­ζουν Παγκαλοτραφείς
και βρίζουν
ΝΑΙ έγκρι­τοι δημοσιογράφοι
τιTVίζουν.

ΝΑΙ ψηφί­ζουν κάποιοι Δήμαρχοι
της ΚΕΔΕ
Μα τι ψήφι­ζα ο φουκαράς
λακέδες ;;;

Παρω­τρύ­νουν για το ΝΑΙ
συνταξιούχους
των τρια­κό­σιων ευρώ
προνομιούχους!!!

ΝΑΙ και από δεσποτάδες
τση εκκλησίας
Είναι θεϊ­κή εντολή
τση ορθοδοξίας.

ΝΑΙ και υπό βροχή
οι τρεις χθες βράδυ
να μας στείλουν
γρη­γο­ρό­τε­ρα στον Άδη.

ΝΑΙ οι ”προ­στά­τες”
δια μέθο­δων χυδαίων
ΝΑΙ στο πήδη­μα κι αυτοί
υπό ΕυρωΠΕΩΝ.

ΝΑΙ να διασφαλίσουμε
δίκην πτη­νών προλόβου
τι κι αν δεν έχου­με τροφή
και στη σκιά του φόβου.

Είτε με ΝΑΙ αν εκφραστείς
είτε με ΟΧΙ
πρό­σε­χε σου ‘χου­νε στημένη
την απόχη.

Αν συνε­χί­σεις να τελείς
υπό αυτών αιγίδα
πρό­σμε­νε τα χειρότερα
έρχε­ται καταιγίδα.

D.ARMODOROS

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο