Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΩΡΟΥ: Εμπόριο ελπίδας

Με υψη­λό το φρόνημα,
βού­λη­ση, υπερηφάνεια,
ψήφι­σα ΟΧΙ με τα δυό
και πέτα­γα στα ουράνια.
Ψήφι­σα ΟΧΙ για το ΝΑΙ
Ευρώ­πης και θεσμών,
μα και στων προηγούμενων
τα ΝΑΙ από… εθισμόν.
Ψήφι­σα ΟΧΙ επειδή
μέτρα άλλα δεν αντέχω
κι ας μου ‘λεγε η λογική
πως πρέ­πει να προσέχω.
Διό­λου δε μ’ ενόχλησαν
ούτ’ οι ουρές του Α Τι Μου
αρκεί που μια φορά κι εμέ
γινό­ταν το …κομ­μά­τι μου.
Έτσι κι αλλιώς τη σύνταξη
σε μια βδο­μά­δα είσπραξα,
το δόλιο το μηχάνημα
ούτε που ξανακοίταξα.
Ψήφι­σα ΟΧΙ μα έδωσα
άστο­χη ερμηνεία
και τώρα μου εξήγησαν
το ΝΑΙ και το ΟΧΙ βρίσκεται
σε πλή­ρη αρμονία !
Τα μέτρα είναι λέει σκληρά
σ’ αυτή τη συμφωνία
κι ψήφος μεταφράζεται
σε νέα κοροϊδία.

Αμέ­ρι­μνος τα μπά­νια μου
έκα­να στο Ιόνιο
και ξαφ­νι­κά μου πέταξαν
”Αρι­στε­ρό” μνημόνιο.
Εντέ­χνως μας τοποθετούν
φάκες, βρό­χια, παγίδας
κι ως μετα­πρά­τες μας πουλούν
εμπό­ριο ελπίδας.
Απ’ την Πλατ­φόρ­μα ”Αρι­στε­ρά”
έφυ­γε το φορτίο.
Μετα­το­πί­στη­κε Δεξιά,
για φού­ντο πάει το πλοίο.
Πότε με την εκδούλευση
τον τυχο­διω­κτι­σμό τους,
πότε με τον εκφοβισμό
τον και­ρο­σκο­πι­σμό τους,
έτσι ενερ­γού­σαν πάντοτε
είν’ ο ρεφορ­μι­σμός τους.
D.ARMODOROS
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο