Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΩΡΟΥ: Χαμαιλέοντες

ΧΑΜΑΙΛΕΟΝΤΕΣ

Εκα­τομ­μύ­ρια ετών,
στο γήι­νο πεδίο
χρειά­στη­καν να σηκωθεί
ο άνθρω­πος στα δύο.

Κάποιοι όμως αποφάσισαν
σιχα­με­ρά να έρπουν,
και βδε­λυ­ρά προς τα εκεί
όλους εμάς προτρέπουν.

Πάντα δια­κα­τέ­χο­νταν
από ανυποληψία,
με γνώ­ρι­σμα ιδιαίτερο
την οσφυοκαμψία.

Ανδρεί­κε­λα, υποτακτικοί,
ρου­φιά­νοι, λασπολόγοι,
κομ­μά­των και μηχανισμών
μόνι­μοι γυρολόγοι.

Ως χαμαι­λέ­ο­ντες γυρνούν
της εξου­σί­ας πιόνια
που σήμε­ρα εφαρμόζουνε
«αρι­στε­ρά» μνημόνια.
D.ARMODOROS

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο