Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί, με τραύματα από σφαίρες, στην Ηλιούπολη

Νεκροί από πυρο­βο­λι­σμό βρέ­θη­καν το βρά­δυ της Τετάρ­της μια 63χρονη γυναί­κα με τον 36χρονο γιο της στο σπί­τι τους στην Ηλιούπολη.

Ειδι­κό­τε­ρα, το τρα­γι­κό περι­στα­τι­κό σημειώ­θη­κε σε δια­μέ­ρι­σμα στον 1ο όρο­φο πολυ­κα­τοι­κί­ας που βρί­σκε­ται επί της οδού Θερμοπυλών.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, αστυ­νο­μι­κοί έφτα­σαν στο σημείο μετά από καταγ­γε­λία που έγι­νε από γεί­το­νες για ανυ­πό­φο­ρη δυσο­σμία. Μάλι­στα η γυναί­κα που ειδο­ποί­η­σε την Άμε­ση Δρά­ση σημεί­ω­σε ότι τα θύμα­τα εδώ και μερι­κές μέρες δεν είχαν δώσει σημά­δια ζωής. Όταν οι αστυ­νο­μι­κοί μπή­καν στο δια­μέ­ρι­σμα αντί­κρι­σαν τη μητέ­ρα και τον γιο της νεκρούς, με τραύ­μα­τα στο κεφά­λι από πυροβολισμό.

Επι­πλέ­ον οι αστυ­νο­μι­κοί εντό­πι­σαν στο δια­μέ­ρι­σμα και μια καρα­μπί­να, η οποία όμως βρι­σκό­ταν σε δια­φο­ρε­τι­κό δωμά­τιο από τις δύο σορούς.

Την προ­α­νά­κρι­ση της υπό­θε­σης έχει ανα­λά­βει η Διεύ­θυν­ση Ασφά­λειας Αθηνών.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο