Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μια ξεχωριστή βραδιά, το Σάββατο 3 Μαρτίου, στο ‘’Παραδοσιακό Καφενείο 1968’

Μια ξεχω­ρι­στή βρα­διά, το Σάβ­βα­το 3 Μαρ­τί­ου, στο ‘’Πα­ρα­δο­σια­κό Καφε­νείο 1968’’ με τους Σπύ­ρο Μπου­λή, Γιώρ­γο Ζιά­κα και Λάμπρο Ανυ­φα­ντή με τρα­γού­δια που αγαπάμε,επιλεγμένα απο το ελλη­νι­κό ρεπερτόριο.

Ώρα έναρ­ξης: 22:00
Είσο­δος: 5 ευρώ

Παρα­δο­σια­κό Καφε­νείο “1968”, Θησε­ως 99. Καλλιθέα
Τηλέ­φω­νο κρα­τή­σε­ων: 210 9510446

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο