Μιλτιάδης Μαλακάσης «Προτιμούσε να είναι παρά να φαίνεται»

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Καὶ τὰ τρα­γού­δια, ἀέρη­δες δρο­σι­ᾶς μαζὺ καὶ λαύ­ρας, — ὁ δόλιος ὁ σεβ­ντᾶς! Πότε τὶς φλό­γες ἔφερ­ναν, καὶ πότε μιᾶς ἀνά­βρας τὸ ράντι­σμα στὰ φύλ­λα τῆς καρ­δι­ᾶς. («Ο Μπα­τα­ριάς», Μιλ­τιά­δης Μαλα­κά­σης) Γεν­νή­θη­κε στο Μεσο­λόγ­γι, κατα­γό­με­νος από γενιά αγω­νι­στών του 1821 από την Πίν­δο, στις 3 Μάρ­τη 1869 Πέθα­νε στο νοσο­κο­μείο … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Μιλ­τιά­δης Μαλα­κά­σης «Προ­τι­μού­σε να είναι παρά να φαί­νε­ται».