Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ματαιώθηκε η συναυλία στο Μέγαρο για το Θάνο Μικρούτσικο

Oπως ανα­κοι­νώ­θη­κε η συναυ­λία στο Μέγα­ρο Μου­σι­κής Αθη­νών που ήταν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για τις 20 Ιανουα­ρί­ου με τα πιο αγα­πη­μέ­να τρα­γού­δια του Θάνου Μικρού­τσι­κου με τίτλο «Το πιο όμορ­φο απ‘ όλα δεν στο ‘χω πει ακό­μα…» δεν θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί, διό­τι δυστυ­χώς, ο θάνα­τος του συν­θέ­τη ανέ­τρε­ψε τα δεδομένα.

Στη συγκε­κρι­μέ­νη συναυ­λία θα έστελ­ναν τις δικές τους ευχές στον συν­θέ­τη, νέοι και παλιοί φίλοι του που ερμή­νευ­σαν τα τρα­γού­δια του και τα έκα­ναν δικά τους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο