Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΜΜΕ: “Πρόθυμοι” τσανακογλείφτες _μόνοι τους και όλοι μας

100άδες ίσως και 1.000άδες είναι τα παι­διά που δολο­φο­νή­θη­καν στην Παλαι­στί­νη από τον ιμπε­ρια­λι­σμό και τους λακέ­δες του, αυτές τις μέρες μαζί με τους γονείς τους και έρχο­νται να προ­στε­θούν στις χιλιά­δες των σφα­γών 45+χρόνια τώρα στα προ­σφυ­γι­κά στρα­τό­πε­δα από το Ισρα­ήλ _Κρά­τος — Τρο­μο­κρά­τη και το στρα­τό του, παρέα με τις παρα­στρα­τιω­τι­κές οργα­νώ­σεις, όλα εμπνευ­σμέ­να από την pax americasna.
Από το δεύ­τε­ρο μισό του 20ού αιώ­να η ιστο­ρία της Μέσης Ανα­το­λής είναι μια ιστο­ρία άμε­σα συν­δε­δε­μέ­νη με το ρόλο του Ισρα­ήλ ως «πολε­μι­κής μηχα­νής».

Σήμερα η μεγάλη συγκέντρωση
αλληλεγγύης
στον παλαιστινιακό λαό
Στις 7 μ.μ. στο Σύνταγμα
Θα ακολουθήσει πορεία στην πρεσβεία του Ισραήλ

💥  Θα παρευρεθεί ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ _όλοι πλην ΚΚΕ: “Κοι­νές αξί­ες και συμ­φέ­ρο­ντα” με το κρά­τος – δολοφόνο…

ΚΚΕ: Το κράτος του Ισραήλ προχωρά σε απίστευτες θηριωδίες, που καλύπτουν η κυβέρνηση της ΝΔ, μαζί με τα κόμματα που έσπευσαν από την πρώτη στιγμή να καταδικάσουν τον αγώνα των Παλαιστινίων. Καμία επίσκεψη Μητσοτάκη στο Ισραήλ, καμία επαφή με τη δολοφονική κυβέρνηση Νετανιάχου

Δυνα­μώ­νου­με την αλλη­λεγ­γύη στον Παλαι­στι­νια­κό λαό και τον αγώ­να για τερ­μα­τι­σμό της ισραη­λι­νής κατο­χής! Να απε­μπλα­κεί τώρα η Ελλά­δα από τα αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κά σχέδια

Πρωτοσέλιδα σημερινών εφημερίδων _με κολαούζο ΜΚΔ. 

⏬ ⏬

Τα συμπε­ρά­σμα­τα δικά σας για το κου­κού­λω­μα του μεγά­λου εγκλή­μα­τος πλην των συνή­θως ύπο­πτων (αυτών που λένε 35+ χρό­νια με “ξύλι­νη” γλώσ­σα 4–5‑6 κόμ­μα­τα δύο πολι­τι­κές).

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο