Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«ΜΝΗΜΕΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ»

Πανελ­λή­νια Ένω­ση Κρα­του­μέ­νων Αγω­νι­στών Μακρονήσου

ΑΣΩΜΑΤΩΝ 31, ΤΚ 105 53

ΤΗΛ/FAX 2103247820, 210 3824461

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλού­με την Κυρια­κή 1 Μάρ­τη 2015 και ώρα 5μμ στο Δημο­τι­κό Κινη­μα­το­γρά­φο «ΑΛΕΚΑ» του Δήμου Ζωγρά­φου στην οδό 3ης Ορει­νής Ταξιαρ­χί­ας 13 ( Πλα­τεία Γαρ­δέ­νια) σε εκδή­λω­ση με θέμα:

«ΜΝΗΜΕΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ»

Καλ­λι­τε­χνι­κό πρό­γραμ­μα: Συγκρό­τη­μα «Ρωμιο­σύ­νη»

Ποί­η­ση: Λει­βα­δί­τη, Ρίτσου, Αγγου­λέ κ. αλ. 

Το ΔΣ της ΠΕΚΑΜ 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο