Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μουντιάλ: Σημαία του τάγματος «Αζόφ» στον αγώνα Ισπανία-Γερμανία

Σημαία του Ουκρα­νι­κού ναζι­στι­κού τάγ­μα­τος «Αζόφ» έκα­νε την εμφά­νι­σή της στον αγω­να Ισπα­νία-Γερ­μα­νία για τον πέμ­πτο όμι­λο του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου που διε­ξά­γε­ται στο Κατάρ.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να την σημαία του «Αζόφ» σήκω­σαν φίλα­θλοι στην κερ­δί­δα της Ισπανίας.

Σύμ­φω­να με ενη­με­ρω­τι­κές ιστο­σε­λί­δες, οι υπεύ­θυ­νοι της FIFA προ­χώ­ρη­σαν άμε­σα στην κατά­σχε­ση της σημαίας.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο